POLITYKA PRYWATNOŚCI
I REGULAMINY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest SPACE PR SP. Z O.O.  ul. Gen. S. Maczka 41, 43-300 Bielsko-Biała. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu na podstawie wyrażonej zgody. Dane nie będą udostępniane. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Niniejszy dokument określa zasady prywatności strony internetowej www.spacepr.pl. Administratorem strony jest  SPACE PR SP. Z O.O.  ul. Gen. S. Maczka 41, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji. Niniejszy dokument określa zasady prywatności strony internetowej www.spacepr.pl.

Dane osobowe:

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez odwiedzających witrynę. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych.
 3.  Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych przez odwiedzającego stronę. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4.  Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez odwiedzającego witrynę swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.
 1. Podczas przeglądania stron internetowych www.spacepr.pl są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego w związku korzystaniem z witryny. Pliki ,,cookies” są to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej.
 2.  Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować stronę www indywidualnie każdemu odwiedzającemu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3.  Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
 4. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego stronę internetową. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego stronę internetową i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia odwiedzającego stronę. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia odwiedzającego stronę internetową.
 5. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego stronę internetową i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia odwiedzającego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia odwiedzającego stronę.
 6.   Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
 7.   konfiguracji strony internetowej
 8.   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający witrynę korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 9.   określania profilu odwiedzającego witrynę w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
 10.   popularyzacji strony internetowej  za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;
 11.   popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.
 12.  Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”
 13. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 14. W zakresie informacji o preferencjach odwiedzającego stronę gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 15. Odwiedzający stronę może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, odwiedzający stronę może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu odwiedzającego stronę. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 16. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
  • Internet Explorer,
  • Chrome,
  • Safari,
  • Firefox,
  • Opera,
  • Android,
  • Safari (iOS),
  • Windows Phone,
  • Blackberry.
 17. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.spacepr.pl.

Poniżej znajdziesz kilka zasad, których trzymamy się wspólnie z uczestnikami wszystkich naszych szkoleń. Socjomania prowadzi szkolenia biznesowe, a więc nie mają do nich zastosowania przepisy o ochronie konsumentów. Jeżeli w niniejszym regulaminie używamy słów „SPACE PR” lub „my” – oznacza to firmę  SPACE PR SP. Z O.O.  ul. Gen. S. Maczka 41, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372693257.

 • 1 Przed szkoleniem
 1. Poniższy regulamin dotyczy następujących usług SPACE PR:
 1. szkolenia otwarte
 2. konsultacje.
 1. Rejestracja na dane szkolenie poprzez formularz  zapisu nie skutkuje wstępną rezerwacją miejsca na szkoleniu. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się po rozmowie telefonicznej z Training Coordinator SPACE PR .
 2. Skuteczne wpisanie się na listę uczestników szkolenia następuje w momencie, gdy:
 1. na koncie bankowym SPACE PR zostanie zaksięgowana całości ceny za szkolenie, (na podstawie odpowiedniej faktury proforma, lub VAT) ALBO
 2. do SPACE PR wpłynie podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, poniżej.
 1. Wpłaty za szkolenie dokonuje się na minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, najczęściej na podstawie faktury proforma (ma ona 7-dniowy termin płatności). W przypadku braku możliwości rozliczenia szkolenia na podstawie faktury proforma uczestnik powinien przesłać zobowiązanie do płatności, (według wzoru w Załączniku nr 1 do Regulaminu), podpisanego przez osobę uprawnioną do zawierania zobowiązań. Po otrzymaniu przez SPACE PR wspomnianego zobowiązania, wystawiona zostanie faktura VAT.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest dokonanie zapłaty za szkolenie po jego odbyciu. Dotyczy to np. Instytucji publicznych. Wymagamy wówczas przesłania oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
 3. Na 10 dni roboczych przed szkoleniem możesz poinformować SPACE PR mailowo, pisemnie lub telefonicznie, że chcesz zmienić termin szkolenia. Dokonamy rezerwacji szkolenia na inny termin bez ponoszenia przez Ciebie żadnych opłat. Takiej bezpłatnej zmiany terminu możesz dokonać raz. Ponowna modyfikacja terminu będzie już odpłatna.
 4. Jeśli zrezygnujesz ze szkolenia lub zgłosisz chęć zmiany terminu szkolenia na mniej niż 10 dni roboczych przed szkoleniem, zwrócimy Ci cenę, tylko jeśli uda nam się znaleźć inną osobę na Twoje miejsce. Sam możesz wskazać nam taką osobę.
 5. Siła wyższa i sytuacje losowe umożliwiają zwrot ceny również, jeśli zrezygnujesz z kursu na mniej niż 10 dni roboczych przed datą szkolenia. W tym celu jednak powinieneś przedstawić nam dokument potwierdzający zdarzenie uniemożliwiające udział w szkoleniu (choroba, wypadek komunikacyjny itp.).
 6. Dokument, o którym mowa w pkt. 9 należy przesłać do SPACE PR mailowo do 2 dni roboczych po zakończeniu szkolenia.
 7. Za skuteczne poinformowanie SPACE PR uznaje się sytuację, w której uzyska się zwrotne potwierdzenie jej otrzymania na podany adres mailowy.
 8. Jeśli zapisu na szkolenie dokonuje Twój pracodawca, lub inny upoważniony do tego pracownik Twojej firmy, bądź też inna instytucja, SPACE PR przyjmuje, że te podmioty są uprawnione do dysponowania Twoimi danymi osobowymi, wyrażania zgód w Twoim imieniu. Jeśli jednak jest inaczej, niezwłocznie poinformuj nas o tym.
 9. SPACE PR prowadzi wnikliwą analizę potrzeb uczestników szkolenia, co służy dopasowaniu programu szkolenia do poziomu i oczekiwań jego uczestników. Te informacje są udostępniane opiekunowi grupy szkoleniowej i trenerowi. Badanie potrzeb prowadzone jest przez pracowników SPACE PR telefonicznie. Na prośbę uczestnika możliwe jest przesłanie mailowo pytań poziomujących do uczestnika szkolenia.
 10. SPACE PR przygotowuje poczęstunek dla uczestników szkolenia na cały czas jego trwania oraz w ramach niektórych szkoleń (całodniowych i dwudniowych) zaprasza na lunch do pobliskiej restauracji. Uczestnicy szkolenia mający indywidualne preferencje co do posiłków, proszeni są przekazanie informacji odnośnie swoich potrzeb kilka dni przed szkoleniem.
 11. Na 7 dni przed szkoleniem SPACE PR wysyła uczestnikowi wiadomość elektroniczną z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia, chyba że uczestnik zgłosił się na szkolenie na mniej niż 10 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, wtedy taka wiadomość dotrze do niego niezwłocznie po dopełnieniu koniecznych formalności z pkt. 3.
 12. Nas również może spotkać sytuacja losowa, choć staramy się zawsze w takim przypadku zapewnić zastępstwo. Informujemy jednak, że zgodnie z prawem możemy odwołać szkolenie lub zaproponować zmianę terminu, jeśli zaistnieją okoliczności od nas niezależne, za które nie ponosimy odpowiedzialności (w szczególności siła wyższa lub działanie osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności). O odwołaniu, bądź zmianie terminu szkolenia powiadomimy Cię w wiadomości e-mail oraz telefonicznie. W ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji masz możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu. W takim przypadku SPACE PR zwróci Ci cenę szkolenia w całości.
 13. W sytuacjach, których regulamin nie obejmuje, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@spacepr.pl lub telefoniczny: +48 731 330 550.
 • 2 W trakcie szkolenia
 1. Uczestnik ma prawo i obowiązek uczestniczyć aktywnie w szkoleniu, zadawać pytania i uzyskać na nie odpowiedź. Jeśli odpowiedź na pytanie wymagać będzie głębszego zastanowienia, sięgnięcia po aktualne dane, lub sprawdzenia, trener udzieli wyczerpującej informacji pod koniec szkolenia, mailowo lub w trakcie konsultacji, o których mowa w §3 pkt 3-8.
 2. Podczas szkolenia zapewniamy dostęp do bezprzewodowego internetu – dane dostępowe trener poda na początku spotkania.
 3. Do dyspozycji wszystkich uczestników są skrypty szkoleniowe i długopisy.
 4. Jeśli to możliwe, zrezygnuj z wykonywania pracy zawodowej w czasie szkolenia (oddzwanianie, odpisywanie na maile itd.). Wykorzystaj dzień spędzony z nami na naukę i relaks. Nie miej wyrzutów sumienia, że nie realizujesz codziennych zadań. Przeciwnie: przecież dobrze wiesz, że rozwijając się i ucząc powodujesz, że Twoja praca będzie jeszcze bardziej wartościowa. Bądź wtedy z nami, poznaj innych uczestników, skoncentruj się na temacie – gorąco zachęcamy!
 • 3 Po szkoleniu
 1. Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma prezentację, którą trener posługiwał się podczas szkolenia. Prezentacja ta zostanie udostępniona przez trenera najpóźniej 3 dni robocze po szkoleniu i zawierać będzie slajdy prezentowane podczas szkolenia oraz dodatkowe materiały, które trener omawiał z uczestnikami w trakcie zajęć. Polecamy pobrać ją od razu na komputer, ponieważ zniknie ona ze strony po kilku dniach.
 2. Pewnie to oczywiste, ale na wszelki wypadek przypominamy, że na mocy prawa autorskiego prezentacji nie można udostępniać osobom trzecim, ani wykorzystywać komercyjnie 🙂
 3. Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z konsultacji poszkoleniowych. Realizujemy je on-line. Aby z nich skorzystać, wystarczy mieć dostęp do internetu i przeglądarki. My zajmujemy się resztą 🙂
 4. Na konsultacje umawiamy się z wyprzedzeniem (zazwyczaj na min. tydzień przed terminem spotkania). Odezwij się do nas, żeby ustalić pasujący termin. Rezerwacja terminów konsultacji odbywa się według kolejności zgłoszenia.
 5. Po tym jak zarezerwujesz termin konsultacji, prosimy Cię o przesłanie mailowo zagadnień, które chcesz omówić z konsultantem SPACE PR. Dopiero po tym ostatecznie potwierdzimy Ci termin konsultacji.
 6. Konsultacje mają formę ewaluacji Twoich postępów poczynionych po szkoleniu lub uszczegółowienia tematyki szkolenia. To ważne, aby przed konsultacjami przesłać nam pytania i zagadnienia, które chcesz poruszyć. Tylko dzięki temu będziemy w stanie ocenić, ile czasu musimy dla Ciebie zarezerwować. Dodatkowo to pozwoli trenerowi przygotować się do spotkania i efektywnie wykorzystać czas.
 7. Konsultacje mają formę spotkania online. Do uczestnictwa w konsultacji potrzebny jest komputer i internet oraz przeglądarka internetowa z zainstalowaną aplikacją Skype lub Facetime.
 8. Doradzamy korzystanie z konsultacji. W ich ramach można uzyskać indywidualne wskazówki oraz informację zwrotną od trenera, dotyczącą prowadzonych przez Ciebie działań zawodowych. Szkolenie w połączeniu z konsultacjami daje jeszcze lepsze rezultaty.
 9. Zależy nam na poznaniu Twojej opinii o szkoleniu. Będziemy wdzięczni za kilka słów o tym, co Ci się podobało oraz co powinniśmy poprawić. Traktujemy to serio, więc prawdopodobnie ktoś z nas odezwie się do Ciebie telefonicznie lub mailowo w tej sprawie. Jeśli się zgodzisz, to Twoją opinię opublikujemy na stronie internetowej SPACE PR. Wszystkie uwagi wykorzystujemy, aby stale poprawiać jakość dostarczanych usług.
 10. Korzystaj ze zdobytej wiedzy. Przejrzyj po szkoleniu prezentację i swoje notatki. Zrób to najlepiej maksymalnie do tygodnia od naszego spotkania, wtedy więcej zostanie w Twojej głowie.
 11. Nie wahaj się zadawać nam pytania, gdy coś będzie wymagało wyjaśnienia lub doprecyzowania. Chętnie Ci odpowiemy!
 • 4 Rabaty i pakiety szkoleń
 1. Przy zakupie drugiego i każdego kolejnego szkolenia SPACE udziela rabatu w wysokości 10%.
 2. Jeśli zapiszesz na nasze szkolenie kilka osób naraz, to druga i każda kolejna osoba otrzyma od Socjomanii rabat w wysokości 5
Scroll to Top